Varför blir min bil varm när mina skift är ot ljus är på men min od är av vad betyder det?

2006-2010 Ford Explorer Transmission Shifting Issues Wrench Light: Check This Item First!!

Bilar och fordon

od-ljus är överdrivningsenheten på transmissionen. Om du kör på motorvägen ska du ha överdrivningsenheten på, på gatorna ska enheten vara avstängd. Ljuset har vanligtvis inte något med överhettning att göra. Jag letar efter någon annan fråga.

How to Replace Transmission Filter & Gasket Set 95-03 Ford Explorer

Föregående frågaHur vet du om spännaren fick problem?
Nästa frågaVilka två fåglar talade Susan om efter det korta stoppet i öknen på väg till tävlingen?

Relaterade frågor

Varför stängs min bil av när den blir varm?

Det finns ett antändningsproblem som kan orsaka detta när motorn blir varm och den stannar. Det orsakas av brist på gnista som kan vara antingen ECU: s fel (på EFI-bilar) eller spolen på nästan vilken bil som helst. Värme orsakar expansion. En motor behöver mer bränsle när det är kallt än när det...

Läs mer

Vad betyder det när en bil blir varm men blåser kall luft?

Luftkonditioneringen är på

Läs mer

Vad betyder det när bilen blir varm?

Även om varmt väder är den vanligaste orsaken till överhettning, kan många andra faktorer orsaka samma problem. Om ditt fordon överhettas i trafik i normalt väder kan något av följande vara den skyldige: Vattnet och kylvätskenivån i kylaren är låg. Det finns en läcka i kylsystemet.

Läs mer

How to Drive a Stick Shift

Varför dimma mina fönster upp när min värme är på?

Anledningen till dimmiga fönster har att göra med temperatur och luftens fuktinnehåll. På en kall dag, all fukt i luften i bilen - från passagerare som andas ut, snö på dina stövlar, etc. - vänder sig till kondensation när den slår luft bredvid fönstren som är under en viss temperatur, kallad dag...

Läs mer

Vad betyder det när temperaturmätaren rör sig men inte blir varm?

Troligen är termostatfjädern svag, eller termostaten fastnar, vilket gör att termostaten öppnar för tidigt och håller sig öppen för länge. Detta kommer att leda till att vatten cirkulerar till kylaren, vilket gör att kylvattens temperatur sjunker under måltemperaturen, så att temp-mätningen falle...

Läs mer

Varför blir min värme kall när jag går på tomgång?

Min värmare blåser ut kall luft vid tomgång & varm luft när jag kör. Du kan ha fångat luft i kylsystemet eller så kan värmekärnan delvis vara ansluten. Om returslangen är mycket svalare än tillförselsslangen ska du lokalisera och reparera motorns kylvätskeflödeshinder i kylsystemet.

Läs mer

Vad betyder det när din olja blir varm?

Det betyder bokstavligen att oljan som håller bilens motor sval är varmare än normalt.

Läs mer

Varför när min bonneville blir varm så vill fönstren släppa upp eller ner och bilen vill ha vev men när den svalnar vev och kör men när den blir varm gör det allt igen så vad är fel?

Du måste byta radiator och lägga till en kylanordning för din bil, som ett luftkonditioneringsapparat, men om du inte har råd kan du köpa en fläkt.

Läs mer

F150 Overdrive Shutter - Transmission Feeascal

Varför blir min bil varm uppåt?

Låg kylvätska: En låg eller reducerad kylvätskenivå är det vanligaste skälet som gör att en bilmotor får överhettning. Studier har visat att kylvätska är den grundläggande artikeln som din motors kylsystem behöver för att rinna och bli av med värme från sitt fack. Låg kylvätskenivå är ett första ...

Läs mer

Vad betyder det när min bil vänder men inte startar?

När din motor vev men inte startar eller går, kan det innebära att din motor har problem med att producera en gnista, få bränsle eller skapa kompression. De vanligaste orsakerna är tändningen (till exempel en dålig tändspole) eller bränslesystemet (till exempel ett tilltäppt bränslefilter).

Läs mer

Varför blir värmen i min bil bara varm när jag krossar på gasen hårt?

Det är ett vakumproblem. Dina kontroller är alla på vakumlinjer. Kontrollera raderna under bindestrecket. - LÖS OCH BLODNINGSSYSTEM, LÅGT KYLVÄSKE KAN orsaka "SHUFFLING". KYLVÄTTE BASSÖRER VÄRMEKÄRNEN UNDER LÅGA FLÖDVILLKOR. ÖKA HASTIGHETEN kommer att orsaka högre volym till kärna, orsaka värme ...

Läs mer

Varför blir min Heat inte varm i min bil?

Ken Mattson, ägare av Len's Automotive i Bellevue, Wash., Säger att en bilvärmare kan sluta fungera av flera orsaker, inklusive: En låg frostskydds- / vattennivå i kylaren på grund av en läcka i kylsystemet. En dålig termostat som inte tillåter motorn att värmas ordentligt.

Läs mer

Vad betyder det när OD OFF-lampan blinkar medan OD är aktiverad?

Det finns ett problem med Overdrive. Sök professionell hjälp.

Läs mer

O/D OFF Light is on, here's what to do!

Vad betyder OD på en bil?

Publicerat: 15/01/2015. Din Over Drive har stängts av. Genom att trycka på knappen på eller i närheten av växlaren inaktiverade du Overdrive (OD). Detta hindrar fordonet från att växla till en högre växel när du inte behöver det när du kör runt i staden med hastigheter mindre än 40MPH.

Läs mer

När bilen är kall startar den men när den blir varm stängs den av?

Det låter som om du har radiatorproblem. Har du kontrollerat vätskenivån i kylaren?

Läs mer

Varför tänds inte mina ljus i min bil?

Den troliga orsaken till att ett kupoljus inte stängs av är antingen kontrollreglaget för instrumentbrädan aktiveras av misstag eller en trasig dörrbrytare. Du kan ta bort kabeln från dörromkopplaren om du kan komma åt brytarens baksida. Tråden drar lätt av brytaren.

Läs mer

Vad betyder od off på en bil?

Publicerat: 15/01/2015. Din Over Drive har stängts av. Genom att trycka på knappen på eller i närheten av växlaren inaktiverade du Overdrive (OD). Detta hindrar fordonet från att växla till en högre växel när du inte behöver det när du kör runt i staden med hastigheter mindre än 40MPH.

Läs mer

Vad betyder det när min bil bara blir hög när jag accelererar?

Normalt ett avgassystemfel. En blåst ljuddämpare | (ljuddämpare) eller katalysator eller en sprucken eller trasig paj eller fog. Om det bara är på acceleration skulle jag börja med att titta där avgaserna möter grenröret.

Läs mer

Od ljus kommer på din Ford Ford Ranger 2002, betyder det att din överföring går ut?

OD betyder att din överdrivutrustning fungerar, om du är högre än vanligt kan du gå till autozon och få dig obd ii SKANAD FÖR GRATIS od kallas vanligtvis overdrive häxsp? betyder att en extra redskap hjälper dig att vara mpgs. detta borde hjälpa

Läs mer

Varför hoppar min spedo överallt eller slutar fungera när din bil blir varm?

Behöver en ny hastighetsmätare eller hastighetsmätarkabel.

Läs mer

Vad betyder detta ljus på min instrumentbräda?

Ditt fordons lampa för instrumentbräda spelar en viktig roll. Dessa lampor indikerar ett problem med din bil som behöver antingen omedelbar åtgärd eller kontroll. Överföringstemperatur. Kontrollampa betyder att motortemperaturen har överskridit normala gränser.

Läs mer

Varför fungerar inte mina bakljus men min bromsbelysning gör det?

Blåsade glödlampor är det vanligaste skälet till att bromsbelysningen inte fungerar men bakljusen är. Ta bort skruvarna från lamplinsen (som du kan komma åt genom bagageutrymmet eller se din bilreparationsmanual för att få den exakta platsen).

Läs mer

Varför blir bilens luftkonditionering varm när bilen går på tomgång?

eftersom kompressorn inte får tillräckligt med tur

Läs mer

Vad betyder detta ljus på min instrumentbräda?

Ditt fordons lampa för instrumentbräda spelar en viktig roll. Dessa lampor indikerar ett problem med din bil som behöver antingen omedelbar åtgärd eller kontroll. Överföringstemperatur. Kontrollampa betyder att motortemperaturen har överskridit normala gränser.

Läs mer

Vad betyder det när EPC-ljus tänds på Audi?

Electronic Power Control (EPC) är ett datoriserat tändnings- och motorhanteringssystem. Det används av andra system på bilen som stabilitet och farthållare. Eventuella fel med EPC kommer sannolikt att inaktivera andra funktioner på ditt fordon så det är viktigt att hålla systemet underhållet och ...

Läs mer

Varför stannar min bil när det blir varmt?

Det finns ett antändningsproblem som kan orsaka detta när motorn blir varm och den stannar. Det orsakas av brist på gnista som kan vara antingen ECU: s fel (på EFI-bilar) eller spolen på nästan vilken bil som helst. Värme orsakar expansion. En motor behöver mer bränsle när det är kallt än när det...

Läs mer

Varför tappar min bil ström när det blir varmt?

Det finns många orsaker till att ditt fordon kan tappa makten, särskilt när du accelererar. Några av dessa vanliga orsaker är: Mekaniska problem som: Låg kompression, tilltäppt bränslefilter, smutsigt luftfilter, igensatt avgasgrenrör. Fel på ställdon som: Dåliga injektorer, dålig bränslepump, då...

Läs mer

Varför stängs din bil av efter att den blir varm?

Jag hade samma problem med en ford taurus från 1991. bränslepumpen är dålig. tanken spänns som en värmesynkronisering och spärrar linjerna. Om du sätter på en tryckmätare på det, jag slår vad om att du bara kör på cirka 30psi och ska vara på 40 + -. byta bränslepump bör bota detta problem.

Läs mer

Vad betyder det när din bil börjar bli varm?

Det kan betyda ett par saker. 1: Din bilkylare kommer att skitas. 2: något är fel med motorn.

Läs mer

Varför blir en bil varm när solen är ute på en kall dag?

Detta händer genom en process som vi vanligtvis kallar växthuseffekten. De infraröda strålarna (värmestrålning) kan passera enkelt genom fönstren och värma upp instrumentpanelen, pakethyllan, säten etc. '. En del av den värmen överförs sedan till luften via konvektion och när den varmare luften ...

Läs mer

Vad betyder det när din bil AC blåser varm luft?

Det används för att kyla det varma komprimerade kylmediet tillbaka till omgivningstemperatur eftersom det kommer från din kompressor och använder luften som din bil reser genom för att göra det. Som att ha en blockerad kondensor kan trasiga kylfläktar orsaka brist på kylning i kondensorn och kan ...

Läs mer

Vad betyder det när din bil inte värms upp?

Ken Mattson, ägare av Len's Automotive i Bellevue, Wash., Säger att en bilvärmare kan sluta fungera av flera orsaker, inklusive: En låg frostskydds- / vattennivå i kylaren på grund av en läcka i kylsystemet. En dålig termostat som inte tillåter motorn att värmas ordentligt.

Läs mer

Varför går min bil varm men inte överhettad?

Termostat: En annan möjlig fråga kan vara ett problem med termostaten. Ett fordons termostat ansvarar för att reglera mängden kylvätska som strömmar genom motorn. En trasig eller felaktig funktion kan lätt få din bil att överhettas. Om ditt fordon har låg olja kan det orsaka att bilen körs varm.

Läs mer

Är det normalt att min motor blir varm?

Även om varmt väder är den vanligaste orsaken till överhettning, kan många andra faktorer orsaka samma problem. Om ditt fordon överhettas i trafik i normalt väder kan något av följande vara den skyldige: Vattnet och kylvätskenivån i kylaren är låg. Det finns en läcka i kylsystemet.

Läs mer

Vad betyder det när oljeljuset blir rött?

När ett oljeljus blir rött kan det betyda en av två saker, låg olja eller lågt oljetryck. Kontrollera först oljenivåerna för att se om det är orsaken.

Läs mer

Vad betyder OD-knappen på stickskiftet i en bil?

OD-knappen betyder "Over Drive", av eller på.

Läs mer

Vad betyder det när OD av ljus tänds Det var precis när jag var i parken och sedan tändes när jag parkerade igår. Det är en Infiniti G20 1996?

over drive [od] off är en liten knapp på siffren du träffar den antagligen av misstag när du parkerar eller bara när du börjar köra. Det är ett system som hjälper dig att få lite mer hastighet när du behöver det, men det finns en speciellt sätt att använda det, se din återförsäljare eller din äga...

Läs mer

Vad betyder det när det är rött ljus som säger bromsar på instrumentbrädan?

det betyder att antingen din nödbroms är på eller att din bromsvätska är låg

Läs mer

Varför startar inte min RC bil när motorn är varm?

Det som troligen händer är kammaren som omger din kolv har expanderat och du har inte den kompression som behövs för att starta din motor. Se till att du rullar din kolv till BDC (botten död centrum) varje gång ditt fordon stannar. Detta förhindrar din kolvhylsa från att bredda sig mot den övre d...

Läs mer

Varför stannar min fläkt på när min bil är av?

I dagens moderna fordon anses det normalt att motorns kylfläkt fortsätter att gå några minuter efter att du har stängt av bilen. När motorn stängs av cirkulerar inte kylvätskan, och värmen förblir instängd och förlänger därför motorn från att kyla.

Läs mer

Varför är frostskyddsnivån hög när bilen är varm men när bilen svalnar finns det ingen frostskyddsmedel?

Kylvätska expanderar när det värms - det är syftet med kylvätsketanken - att ta över överskott när fordonet är varmt och återföra det till kylaren när fordonet kyls

Läs mer

Varför är mina ljus mycket tråkiga på din corsa c?

Antingen fungerar inte ditt laddningssystem, eller så är linsen grumlig, repad eller missfärgad från solen.

Läs mer

Vad betyder det när min bil knackar i huvudet och blåser vit rök men inte överhettar?

Om fordonet knackar beror det på var platsen för banljudet kommer ifrån det kommer och vilken typ av motor det är med andra ord 1) Är det en (DOHC) dubbel överhuvud kamaxelmotor. 2) Är det en (SOHC) enda OVer-huvud Kamaxelmotor. Dessa två alternativ är toppmotorn på din motor 3) Är det en blocke...

Läs mer

Vad betyder det när min bil inte startar men alla lampor tänds?

När en motor inte kranar, men lamporna och radioarbetet De mest troliga syndarna är en sprängd säkring eller smältbar länk, dålig start, dålig tändningsbrytare eller ett dött bilbatteri. Om den accepterar en laddning och fordonet startar efter att det har laddats, löses problemet.

Läs mer

Varför är min motor varm men inte överhettad?

Termostat: En annan möjlig fråga kan vara ett problem med termostaten. Ett fordons termostat ansvarar för att reglera mängden kylvätska som strömmar genom motorn. En trasig eller felaktig funktion kan lätt få din bil att överhettas. Om ditt fordon har låg olja kan det orsaka att bilen körs varm.

Läs mer

Vad gör du när din bil blir varm?

Om din motor överhettar, gör följande för att kyla ner den: Stäng av luftkonditioneringsapparaten. Att köra A / C lägger en tung belastning på din motor. Sätt på värmaren. Detta blåser överflödigt värme från motorn in i bilen. Sätt din bil i neutral eller parkera och vrid sedan motorn. D...

Läs mer

Vad betyder det när din bil klickar men inte startar?

Om du klickar på ljudet och oförmågan att starta kan vanligtvis orsakas av att låg effekt tillförs bilens startmotor. Eller använd batterihopparkablar för att starta bilen. Om batteriet är laddat och batteriets spänning är tillräckligt kan problemet vara i startmotorn.

Läs mer

Vad betyder det när din bil röker men inte överhettar?

Oil Filler Cap Vit rök som kommer från huven på bilen som inte överhettas är en vanlig fråga i äldre motorer. Äldre motorer producerar fler heta ställen, vilket gör att bilen röker under huven men inte överhettas. Slitna kolvringar och tilltäppta PCV-rör eller ventil är de skyldiga som orsakar de...

Läs mer

Varför förlorar min v6 Mazda mx3 ström när jag golv, men när jag släpper lite blir det snabbare snabbare?

det är inget fel med bilen. Japanarna använder olika gasmätare än amerikanerna (Toyota fiasko) med Mazda, R9-acceleratormätaren är väldigt rörande. Om du golvar det kommer pedalen att sakna topphastighetsmarkören. Om du släpper kommer i9t att gå tillbaka nära sensorn. Jag vet detta eftersom min v...

Läs mer

Vad betyder det när din bil startar men inte kör?

Detta är ofta ett tecken på låg transmissionsvätska eller en felaktig transmissionsstyrningsmagnet. Som du vet, automatiska växellådor använder trycksatt hydraulvätska för att byta växlar. Om detta är felaktigt eller inte fungerar korrekt kan det orsaka förseningar i växling eller i vissa fall at...

Läs mer

Vad betyder det när din bil startar men inte fortsätter?

Svar: Om motorn vevar men inte startar, kontrollera om det finns gnistor och bränsletryck. Om det inte vevar alls, kontrollera batteriets skick. Vanligtvis, när motorn värms upp och sedan stannar, är det en indikation på ett problem med en tändspole, tändmodul eller till och med bränslepumpen.

Läs mer

Vad betyder det när din bil vänder men inte startar?

När din motor vev men inte startar eller går, kan det innebära att din motor har problem med att producera en gnista, få bränsle eller skapa kompression. De vanligaste orsakerna är tändningen (till exempel en dålig tändspole) eller bränslesystemet (till exempel ett tilltäppt bränslefilter).

Läs mer

Vad händer om din ac känner sig kall på viloläge men blir varm när du springer på vägen?

Du bör tappa mer komprimerat flytande kväve eftersom du är långsträckt. och cahh blir för hoott för kvävet att stå emot det.

Läs mer

Varför skakar min bil när tomgång vid rött ljus?

Det finns några orsaker till att en bil skakar när den går på tomgång vid rött ljus. Några orsaker kan vara tändspolen, motorfästen eller tändstiftproblem.

Läs mer

Om min bil hyrs och den blir stulen eller skrivs av. vad händer med mina betalningar och min betalning?

Det beror på ett par saker. Vem är din hyresavtal med. Har du och ditt försäkringsbolag nått ett värde för fordonet? När din bil är total eller stulen och inte återhämtas förfaller hyresavtalet, vilket innebär att den måste betalas i hela återstående betalningar och restvärde, på samma sätt om du...

Läs mer

Varför släcks inte mina strålkastare när min bil är avstängd på mitt underområde från 1996?

Menar du parkeringsljusen? om det är parkeringsljusen som är på, kontrollera brytaren ovanpå rattstången.

Läs mer

Varför ljuder min motor högt när det värms upp?

Du måste hitta källan till bullret och sedan publicera dina resultat.

Läs mer

När det är kallt utanför min bil dyker upp när du sätter i växeln men det är bra när det värms upp?

Jag tror att det är för att transmissionsvätskan är kall, det enda sättet att värma upp det är att köpa en billig oljepanna-värmare eller om du har en vedspis sitter en aska i tran nu gör det verkligen ingen skada när det dyker upp det är bara det går i redskap

Läs mer

Vad heter det när någon blir träffad av en bil?

adjektiv. en hit-and-run-olycka är en där en förare inte stannar efter att deras fordon har träffat en person eller en annan bil.

Läs mer

Varför kör en bil vid normal temperatur under körning men blir varm medan den går på tomgång?

Kylfläkten fungerar kanske inte som den ska. Om fläkten inte slås på är varken fläkten defekt, säkringen blåses eller den termiska sensorn är dålig. Om den är igång och motorn fortfarande överhettas kan kylaren vara delvis igensatt.

Läs mer

Din bil dog plötsligt när du körde på vägen men inga ljus tändes vad är fel?

din dynamo är död.

Läs mer

Är det bättre att köra med OD på eller av?

Om du har en automatisk växellåda med både en "D" (Drive - eller ibland är den märkt "3") och en "OD" (Overdrive), kan du och bör i allmänhet lämna växelväljaren i OD och låta växeln räkna ut vad är bäst. Manuella transmissioner kan också ha överdrivväxlar.

Läs mer

Blir din bil varm när temperaturen är halvvägs?

Det beror på vad bilen ska köra.

Läs mer

Varför stängs min bil av vid rött ljus?

Om din bil stannar vid röda lampor betyder det att din motor plötsligt inte kan styra tomgång. När din motor tappar förmågan att styra tomgång kan detta bero på flera faktorer, inklusive följande: En felaktig eller smutsig luftflödesgivare.

Läs mer

Varför säger min dodge ram 2004 att den värms upp men det är normalt?

Byt ut avsändaren för kylvätsketemp.

Läs mer

Varför fungerar inte mina ljusa ljus på min 82 Chevrolet C-10?

Det kan vara att glödlamporna är utbrända, helljusströmbrytaren är dålig, felaktiga ledningar och / eller anslutningar, För att du inte har fixat dem. Orsaken till problemet kan vara i din dimmerbrytare, själva lamporna, reläet, ledningarna ... det kommer att ta någon diagnos för att begränsa det.

Läs mer

Varför fungerar min stratusvärme från 2003 men när jag stannar vid ett ljus skjuter det ut kall luft?

Kontrollera din kylvätskenivå. På vissa bilar låter låg kylvätska luftbubblor in i värmekärnan vilket kan leda till intermittent kallluftsbrist.

Läs mer

Varför visar min Segway i80 rött ljus med en skiftnyckel, men batterierna är bra, vad kan det vara?

Det kan finnas ett fel inuti plattformen (till exempel en dålig balanssensormontering). Ta den till din Segway-återförsäljare för diagnos.

Läs mer

Varför blåser min växelströmsventilation varm luft när jag kör även när nätströmmen är av?

De flesta bilar har inte AC-ventil, endast klimatventiler. När det är varmt ute blåses luft över AC-förångaren innan den skickas till kabinen. Om det är kallt blåses luften över en liten kylare som tar värme från motorn. Temperaturen styrs av flödet över förångaren eller kylaren.

Läs mer

Vad betyder det när ett spår av ljus tänds under körning?

Det betyder att dragkrafts- och stabilitetssystemet har ett fel och fungerar inte Det kan också komma på när systemet har stängts av av föraren. Det kan också vara inaktiverat av motordriftens dator

Läs mer

Vad betyder det när ditt ABS-ljus och traktorkontrollljus tänds?

När ditt ABS-lampa tänds hänvisar det till bromssystemet i fordonet. Traktionskontroll refererar dock inte alltid till ABS. Detta kan också vara en kontrollplattform för körning, hjulhastighetssensorer och ibland ledningar och sensorer relaterade till dragkraft. Saker som detta kan göra att ljuse...

Läs mer

Varför stängs min bil av när AC är på?

Det kan vara från låg effekt till datorn, en felaktig bränslepump på grund av dålig anslutning eller lågt batteri. Blåsfläkten drar mycket ström, kanske det tappar spänningen plötsligt och orsakar någon elektrisk komponent i tändningssystemet eller stöldskyddssystemet för att stänga av bilen. Det...

Läs mer

Vad betyder det när OD Off-lampan tänds i en Vovlo-vagn 1984?

OD = Överdrift. Det kommer att finnas en strömbrytare för att koppla in / koppla bort OD placerat på växlaren, eller på konsolen i närheten av växelspaken. Det borde till och med ha en markering på det.

Läs mer

Vad betyder det när din bromspedal blir mjuk?

När den lossnar måste du trycka hårdare än du gjorde för att stoppa bilen när du bromsar.

Läs mer

Vad betyder det frasen När livet ger dig citroner blir en skuggig återförsäljare av begagnade bilar?

Det är ett ordspel. Ordet "citron" kan också betyda en bil som är extremt defekt, men ser ut som att den är fin på utsidan. En "skuggig begagnad bilhandlare" avser en begagnad bilhandlare som skulle sälja en sådan defekt bil utan att berätta för köparen om dess brister. Så ordalaget är att iställ...

Läs mer

Varför sparkar inte min kylfläkt på när bilen värms upp?

Kylfläkten kanske inte sparkar när bilen värms upp på grund av smutsiga filter. En annan orsak kan vara en dålig luftficka runt termostaten.

Läs mer

Vad betyder det när ett litet ljus som visar en bild av en motor i en bil tänds?

erm jag är inte riktigt säker på att jag bara är 12 jag tror att det betyder antingen en av dessa -Handbromsar - Låg bränsle - Något är fel med din motor Hoppas detta hjälper jag är bara tyna att hitta ett bra svar

Läs mer

Varför dör min bil när den värms upp?

Det finns ett antändningsproblem som kan orsaka detta när motorn blir varm och den stannar. Det orsakas av brist på gnista som kan vara antingen ECU: s fel (på EFI-bilar) eller spolen på nästan vilken bil som helst. Värme orsakar expansion. ECU eller spolen blir varm och expanderar.

Läs mer

När min bil är på tomgång har jag värme men när jag kör den har den inte någon värme utan sval luft?

Med tanke på att ditt fordon inte har gjort något arbete nyligen - En eller flera saker kan vara orsaken till dina problem så ett par grundläggande kontroller krävs innan du blir smutsig ....... Om din bil har en temperaturmätare kan du upptäcka att driftstemperaturen är låg när du reser och öka...

Läs mer

Vad betyder det när din bil startar men dör när rpms blir lägre än 1 eller när du gör fullständiga stopp?

Tomgångshastighetssoloniden behöver rengöras eller bytas ut eller kolhydrater behöver översynas. EGR-ventilen kan också fastna i ett öppet läge. EGR-ventilen bör stängas vid tomgång, annars kommer motorn att dö. Vid körning med stads- eller stadshastigheter eller högre är EGR öppet.

Läs mer

Vad händer när ett barn blir kvar i en bil på en riktigt varm dag?

De kan bli uttorkade, drabbas av värmeslag, och om de lämnas tillräckligt länge, dör.

Läs mer

Min bil värms över när jag kör men inte när jag idolar?

Det kan vara ett resultat av många orsaker; men några som du kan kontrollera är: 1) den katalytiska omvandlaren är mestadels ansluten och kan strömma det lägre gasflödet vid tomgång, överhettning vid högre varvtal, som vid körning. 2) Avgassystemet har en begränsning, som ett rör som har plattat...

Läs mer

Varför är det farligt att ta bort radiatorhuven på en bil när motorn fortfarande är varm?

Varmt vatten i kylaren är under tryck och kan bränna dig.

Läs mer

Varför luktar jag frostskyddsmedel när jag slår på min värme?

Om din bil luktar frostskyddsmedel kan det betyda att fordonets värmekärna läcker. Värmekärnan ansvarar för cirkulation av varm luft i bilens passagerarstuga. När värmekärnan utvecklar en läcka börjar den cirkulera luften med en frostskyddslukt och slutligen misslyckas helt.

Läs mer

Vad betyder det när min bil drar åt vänster?

Ojämnt lufttryck är ett mycket vanligt skäl för ett fordon att dra åt sidan. När trycket i ett däck är lägre på ena sidan förändras däckets höjd. Detta gör att hjulinställningen ändras. Ett lågt bakre däck kan också ändra framhjulets justering och orsaka drag.

Läs mer

Varför går min bil varm när jag sitter still?

Den mest troliga orsaken till den här typen av problem är att din fläkt inte fungerar, men orsaken och fixeringen kommer att variera beroende på bilen du kör. Intermittenta problem med överhettning kan också orsakas av låg kylvätska, luft i kylsystemet, en dålig kylvätsketemperaturgivare eller ti...

Läs mer

Min hastighetsmätare fungerar inte när jag slår på min luftkonditionering eller om du stänger av min värme varför?

Det verkar som om det finns ett problem med kablarna mellan din hastighetsmätare och AC / värmeenhet. En licensierad reparatör kan fastställa och åtgärda orsaken till problemet.

Läs mer

Vad betyder det när din bil kör men när du väl tar bort gasen stängs den av?

min mamma hade det här problemet med sin bil. de sa att hon behövde en ny överföring. och möjligen en ny motor. ta det till garaget (midas, monroe, etc.) och se det.

Läs mer

Varför startar min bil när det är kallt men inte varmt?

Det kalla startproblemet kan eventuellt orsakas av en bränslepump eller till och med en temperatursensor. Värme ökar motståndet i elektriska kretsar, och det är möjligt att när bränslepumpen har varit igång ett tag ger hög resistans den långsamhet eller stopp.

Läs mer

Vad betyder det när min bil säger servicebromssystem?

Din varningslampa för ditt bromssystem kan helt enkelt betyda att din parkeringsbroms är inkopplad. I vissa bilar, om bromsbelysningen och en "P" är synlig, betyder det att din parkeringsbroms är på. En av de vanligaste triggarna för bromssystemets varningslampa är låg bromsvätska.

Läs mer

En bil skakar när den stannade vid ljus, men när du sätter på Neutral eller påskyndar är det OK varför hur mycket skulle kosta att fixa?

Om detta är en Ford Escort (alias Tracer), får drivlinjefästningarna neutraliseras, och om det inte fungerar, kom bara ihåg att Escorts är så. Om inte en Escort, misstänker låg tomgångshastighet, misslyckas vid tomgång som är typiskt för dålig bränslekontroll eller skadad eller mjuk drivhjulsfäs...

Läs mer

Vad betyder det krävda kvadratet när det är rött för mina 97 medborgare?

när är sista gången du gjorde en oljebyting? om du gör det själv så finns det en knapp som återställer trippmätaren med gasmätaren, stäng av bilen och håll den knappen ner och starta bilen på samma gång och fortsätt att hålla knappen i några sekunder och ljuset borde försvinna .... om inte ta den...

Läs mer

Vad betyder det när min 99 cummins 24-ventil kommer att vända men inte startar?

Det får inte bränsle. Det betyder att du måste få diagnosen för att avgöra orsaken till problemet. Kanske får du inte bränsle (lyftpumpfel är vanligt förekommande i 6BT), kanske får du inte kompression i cylindrarna (vilket kan vara av olika skäl), kanske är det ett ECM-problem. Det finns mer än...

Läs mer

Vad betyder det när ditt värme- och luftkonditioneringssystem i bilen inte blåser men du inte behöver en ny fläktmotor?

försök kontrollera fläktreläet

Läs mer

Vad betyder det när ett ljus tänds på en nyckel i en cirkel för en jeppfrihet?

Det är varningslampan för säkerhetssystemet. Systemet känner inte igen nyckeln du använder. Försök använda en reservnyckel och se om lampan tänds.

Läs mer

När OD OFF-indikatorn tänds på instrumentbrädan betyder det att jag är i Overdrive eller måste jag trycka på den för att stänga av den?

Om lampan stängs av släcks din överdriv, tryck på knappen igen så att lampan slocknar och överdriv tänds igen.

Läs mer

Varför tänds min däcktryck när mina däck är bra?

Vanligtvis minskar bildäckets tryck under det kalla vädret, även när det är ordentligt uppblåst. Som ett resultat slår detta på lågtrycket i däcktrycket men däcken är fina, men försvinner en gång när däcken värms upp. Men om det inte stängs av, mät däcktrycket.

Läs mer

Varför fungerar inte mina lampor på min bil?

De flesta totala strålkastarfel orsakas av en dålig komponent som en säkring, relä eller modul. Kopplingsproblem kan också göra att båda strålkastarna slutar fungera. Ljusstrålkastare strålkastare fungerar inte eller lågstrålar fungerar inte. Orsaken: En utbränd glödlampa eller ett problem med de...

Läs mer

När jag slår på mina strålkastare tänds inte mina bakljus i min Dodge Charger 2007, varför?

Kontrollera först glödlamporna och kontrollera sedan säkringarna.

Läs mer

Vad betyder det när Check mäter ljus på Ford Explorer 2000?

Det betyder att kontrollera mätarna eftersom åtminstone en av dem är utanför sitt normala område.

Läs mer