Fråga & Svar

När skapades Holden VQ Caprice?

Holden VQ Caprice skapades 1990.

Läs mer

Vad är dragskoefficienten för 2011 Chrysler 300?

2011 Chrysler 300 har en dragskoefficient på 0,32 Cd.

Läs mer

Kan fel tidtagning orsaka överhettning?

Om tändningstiden är felaktig kommer inte bara motorn att gå för varm utan den kommer inte att ha den kraft som den borde. En felaktig luft / bränsleblandning kan också orsaka problem med överhettning. en mager luft / bränsleblandning kommer att göra att en motor skapar mer värme än en rik luft /...

Läs mer

Kan du smörja stagarna?

Du kan smörja stagarna men det är inte nödvändigt. Det kommer inte att hindra dem från att behöva bytas ut för slitage.

Läs mer

Hur mycket kostar det att installera ett navigationssystem i din bil?

Bilinstallationspriser för installation varierar mellan $ 150 och $ 450 beroende på var du har tjänsten gjort. Generellt sett, desto mer komplicerat är systemet, desto högre kostar det att installera. Mindre ofta kommer en tekniker att debitera per timme, men det är vanligare att debiteras för jo...

Läs mer

Vad är aktiviteter i Montessori?

Det viktigaste är att Montessori-aktiviteter anpassas efter barns intressen och utvecklingsbehov. Följ barnet. Montessori-aktiviteter är självmotiverade. Kontroll av fel. Sensory Exploration. Lär dig genom att göra. Isolerade färdigheter och koncept. Oberoende. Koncentration. I...

Läs mer

Vad gör du om du är i en olycka där det finns personskada eller 1000 egendomsskador?

När det handlar om en kroppsskada bör både akutläkarmottagningen och polisen omedelbart anropas. Den skadade ska inte flyttas om han / hon är i överhängande fara, till exempel om en bil är i brand. På samma sätt bör bilarna inte flyttas om inte deras position är sådan att en annan kollision sanno...

Läs mer

Hur beräknar jag en marginal på 40%?

Beräkna ett detaljhandels- eller försäljningspris genom att dela kostnaden med 1 minus vinstmarginalprocenten. Om en ny produkt kostar 70 $ och du vill behålla 40 procents vinstmarginal, dela 70 $ med 1 minus 40 procent - 0,40 i decimal. $ 70 dividerat med 0,60 ger ett pris på $ 116,67.

Läs mer

Hur fungerar grundläggande bilreparationer?

Här är tio grundläggande bilreparationer du borde veta. Byt olja. Byte av ett platt däck. Byt tändstift. Ta bort repor från färg. Byte av bilbatteri. Byta ut strålkastare eller bakljus. Byt ut torkar. Byt ut luftfilter.

Läs mer

Varför körs en Chevy s10 Blazer dålig tills full öppen gas?

Du kunde inte nämna modellåret men en stor vakuumläcka kunde göra det.

Läs mer

Hjalp någon Henry ford att bygga den första bilen?

Dodge Brothers var Fords partners och gjorde 99% av de delar som användes för att bygga Model T.

Läs mer

När skapades Welsh Automotive Forum?

Welsh Automotive Forum skapades 1999.

Läs mer

Varför röker din bil?

Om du pratar om ur avgasröret, beror det på att du bränner olja. Detta kan bero på flera olika saker, alla häxor är ett ganska stort jobb att fixa det kan vara att du behöver nya ventilstammar eller dina kolvringar skjuts. Oavsett men om din brinnande blå betyder det vanligtvis att du har ett sto...

Läs mer

Var tar du din bil för att frivilligt ta bort den?

Du ringer till finansföretaget och uppger din avsikt till dem. Antingen skickar de ett återhämtningsagent för att ta tillbaka det, eller så kan du kanske ta det till återförsäljningsagenten.

Läs mer

Hur bortskaffas mänskligt avfall på flygplan?

De flesta flygtoaletter använder ett "vakuumavfallssystem", som suger avloppsvatten i en tank som finns i flygplanet. Vid landning förflyttas sedan avfallet från toaletterna av specialtankfartyg och kastas ut genom utsläpp i ett dräneringssystem på den avsedda bortskaffningsplatsen.

Läs mer

Hur fungerar utsläppssystemet?

Emissionskontrollsystem eller EVAP-system som det kallas har införlivats i bilar för att förhindra förorening genom att begränsa mängden obrända och förångade gaser i atmosfären. Luftföroreningar som produceras av bilar består av kolmonoxid, kolväten, koldioxid och kväveoxid.

Läs mer

Vanliga Frågor

Hur effektiva är intercoolers?

Interkylare är betygsatta av "Effektivitet" och flödesbegränsning. Om en interkylare kan ta tryckluft vid 270 grader och släppa den ner till kylluftstempet utanför interkylaren på 70 grader (en 200 graders dropp) är den 100% effektiv. Därför behövs intercoolers bara i 5-20 sekunder också.

Läs mer

Vad introducerades 1995?

Nginx.txt - Nginx = introducerades 1995 Apache HTTP-co Apache Tomcat Nginx IBM Websphere webserver introducerades främst för att stödja Java.

Läs mer

Är konsekventa vägresor dåliga för min bil?

I vilket syfte har du bilen då? Gå på valfri resa i många gånger, kom ihåg att du köpte fordonet för din användning, inte för eget underhåll.

Läs mer

Var ligger kartsensor på Grand am SE 1992?

Nära mitten av kylarstödet, bakom var huven spärrar

Läs mer